ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Γ΄ Γυμνασίου, Α΄και Β΄ Λυκείου

21 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρα: 09:00 – 13:00

ΘΕΑΤΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Α΄και Β΄ Λυκείου

22 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρα: 09:00 – 10:00 (Γραπτή/προφορική εξέταση)

10:30 – 12:00 (Πρακτική εξέταση)

ΧΟΡΟΣ

Γ΄ Γυμνασίου, Α΄και Β΄ Λυκείου

22 Σεπτεμβρίου 2022

Ώρα: 10:00 – 11:00 (Γραπτή/προφορική εξέταση)

11:00 – 12:00 (Πρακτική εξέταση)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Προσοχή :

1.Κατεύθυνση Εικαστικών 

Tα χρώματα που μπορούν να έχουν οι υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες μαζί τους είναι : υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές. Το χαρτί σχεδίου θα δοθεί από το Σχολείο.

2.Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου

Οι υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια.

3.Κατεύθυνση Χορού 

Για την εξέταση του Αυτοσχεδιασμού οι υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τη μουσική που θα έχει επιλέξει σε στικάκι και να φορούν κατάλληλα ρούχα για χορό.

 

Οι υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους :

1.Τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους έχει δώσει το σχολείο.

2.Την ταυτότητά τους (όσοι/-ες έχουν εκδώσει)

3.Στυλό μπλε ή μαύρο.

5.Για την Κατεύθυνση Εικαστικών : τα χρώματα όπως ορίζονται ανωτέρω.

6.Για την Κατεύθυνση Χορού : τη μουσική όπως ορίζεται ανωτέρω και στη συνέχεια.

Προσοχή στην ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων όπως αυτή έχει ανακοινωθεί.

Οι γονείς θα παραμείνουν εκτός του σχολικού χώρου.

 

Oι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται ως εξής

σύμφωνα με το υπ.αρ 21320/5-3-21, ΦΕΚ Β’ 886:

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κατεύθυνση Εικαστικών  Γ¨ Γυμνασίου

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες). Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν /ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου είναι διαστάσεων 30×50εκ. Ο υποψήφιος δύναται να χρησιμοποιήσει τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές – προσχέδια,ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της απόδοσης της ιδέας του, την οποία και θα σχεδιάσει – ζωγραφίσει στην άλλη όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας. Εάν κάποιος υποψήφιος ζητήσει επιπλέον χαρτί σχεδίου σε αντικατάσταση του πρώτου, του δίδεται και το πρώτο καταστρέφεται την ίδια στιγμή. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες,ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

(80 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ(διάρκεια 1 ώρα). Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ’αυτό. (20 μονάδες)

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

 

Κατεύθυνση χορού Γ΄ Γυμνασίου

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1. ώρα ανά ομάδα) α) Ενεργοποίηση (ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, οργανωμένοι σε ομάδες συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στον χώρο. Όλες οι ασκήσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των υποψηφίων και αποτελούν έμπνευση και βάση για τον αυτοσχεδιασμό που ακολουθεί. (30 μονάδες).

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που ορίζει η επιτροπή. (40 μονάδες).

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Ο/Η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα. (10 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα). Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν σε κείμενο (200 λέξεων περίπου)(20 μονάδες). Όλες οι εικόνες δίδονται εκτυπωμένες σε φύλλο A4.

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατεύθυνση εικαστικών Α ́ Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3 ώρες) σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ ́ τάξης Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α ́ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου Α ́ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ ́ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση χορού Α ́ Λυκείου 

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε στικάκι ή κινητό τηλέφωνο..

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατεύθυνση Εικαστικών Β΄Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι,ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :60,Β:30, Γ:10.

 

Κατεύθυνση θεάτρου – κινηματογράφου Β ́ Λυκείου
Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Α ́ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση χορού Β ́ Λυκείου

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε στικάκι ή κινητό τηλέφωνο.

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που διαλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *