Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

ΝΕΟ! Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, την Παρασκευή 20/4/2018, η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Α΄ και Β΄ τάξεις Καλλιτεχνικού Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Α΄ και Β΄ τάξεις του Καλλιτεχνικού ΛυκείουΟι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων-κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και έως και 3 (τρεις) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μια ή δυο κατευθύνσεις.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών
Λυκείων.

3. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης.

Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Λύκεια είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή Σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας ή Μέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Σε περίπτωση συμμετοχής Συμβούλου ή Μέλους της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων, αυτοί θα ορίζονται ως Πρόεδροι. Η σύνθεση της επιτροπής: Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, αναπληρωματικό μέλος, θα αναγράφεται στην απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύνθεση επιτροπών:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

β) Στην Κατεύθυνση θεάτρου – Κινηματογράφου: Τρείς (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα: Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής του λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα μαθήματα: Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής του λόγου και Κινηματογράφου και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε
κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλλοι διδάσκοντες: Κλασικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού. Επίσης ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης. Επίσης, ορίζεται ένας/μια διδάσκων/ουσα το μάθημα χορού για
την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα. Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων αξιολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

4. Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για την Α΄ Λυκείου θα προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ενώ η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Β΄ τάξη Λυκείου από τη διδαχθείσα ύλη της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου. Η ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος Ιουνίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας. Κατευθύνσεις Οι εξετάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες ανά κατεύθυνση ως εξής:

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου.

Οι υποψήφιοι μαθητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3 ώρες) σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30×50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη/συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Ποσοστά ανά ενότητα στον τελικό βαθμό με άριστα το 100 είναι: Α: 60, Β:30, Γ:10.

Κατεύθυνση θεάτρου-κινηματογράφου για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου

Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες/ φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

 

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ

 


 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μετά την λήξη των επαναληπτικών/παραπεμπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και εντός του ιδίου μηνός.

Για την επιλογή των μαθητών που θα συμπληρώσουν τις κενές θέσεις στη Β’ και στη Γ’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις «Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων». Οι Επιτροπές Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων είναι αντίστοιχη με την σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών που συγκροτούνται για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων της Α’ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και ο ορισμός τους γίνεται με την ίδια διαδικασία.

Μετά τη λήξη των παραπεμπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται οι τυχόν κενές θέσεις στη Β’ τάξη και στη Γ’ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους, από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την παραμονή της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής και ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι της κάθε Κατεύθυνσης εξετάζονται με βάση την ύλη που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η διδαχθείσα ύλη ανακοινώνεται από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους. Επιτυχόντες είναι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τουλάχιστον τη βάση στο καθένα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξαν.