Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου αποτελείτε συνολικά από 40 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Καλλιτεχνικής Παιδείας.

 

Α’ Τάξη Γυμνασίου

Μαθήματα Γενική Παιδείας (26 ώρες)

 • Γλωσσική Διδασκαλία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά /  Γερμανικά
 • Πληροφορική
 • Φυσική Αγωγή

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας (14 ώρες)

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

 • Εικαστικό Εργαστήρι
 • Ιστορία Τέχνης
 • Χορός
 • Θέατρο
 • Μουσική

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

 • Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός
 • Αγωγή Προφορικού Λόγου
 • Θεατρολογία
 • Θεατρική Κίνηση – Χορός
 • Κινηματογράφος
 • Εικαστικά
 • Μουσική
 • Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Κατεύθυνση Χορού

 • Κλασσικός Χορός
 • Σύγχρονος Χορός
 • Παραδοσιακός Χορός
 • Μουσική
 • Θέατρο
 • Εικαστικά

Β’ Τάξη Γυμνασίου

Μαθήματα Γενική Παιδείας (26 ώρες)

 • Γλωσσική Διδασκαλία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά /  Γερμανικά
 • Πληροφορική
 • Φυσική Αγωγή

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας (14 ώρες)

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

 • Εικαστικό Εργαστήρι
 • Ιστορία Τέχνης
 • Χορός
 • Θέατρο
 • Μουσική

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

 • Υποκριτική
 • Αγωγή Προφορικού Λόγου
 • Θεατρολογία
 • Θεατρική Κίνηση – Χορός
 • Κινηματογράφος
 • Εικαστικά
 • Μουσική
 • Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Κατεύθυνση Χορού

 • Κλασσικός Χορός
 • Σύγχρονος Χορός
 • Παραδοσιακός Χορός
 • Μουσική
 • Θέατρο
 • Εικαστικά

Γ’ Τάξη Γυμνασίου

Μαθήματα Γενική Παιδείας (27 ώρες)

 • Γλωσσική Διδασκαλία
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
 • Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Ιστορία
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Θρησκευτικά
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά /  Γερμανικά
 • Πληροφορική
 • Φυσική Αγωγή

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας (13 ώρες)

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

 • Εικαστικό Εργαστήρι
 • Ιστορία Τέχνης
 • Χορός
 • Θέατρο
 • Μουσική

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

 • Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός
 • Αγωγή Προφορικού Λόγου
 • Θεατρολογία
 • Θεατρική Κίνηση – Χορός
 • Κινηματογράφος
 • Εικαστικά
 • Μουσική
 • Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Κατεύθυνση Χορού

 • Κλασσικός Χορός
 • Σύγχρονος Χορός
 • Παραδοσιακός Χορός
 • Μουσική
 • Θέατρο
 • Εικαστικά

 

Πηγή: Υπουργική Απόφαση 106486/Δ2/2016 – ΦΕΚ 2107/Β/7-7-2016