ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧ. ΕΤ. 2023-24

                   ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                     Οι εγγραφές των μαθητών/-τριών, που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου του σχολείου μας, πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες 09:30-13:30. Οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών, οι οποίοι/-ες επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων Ιουνίου 2023, παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου  Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, το οποίο προσκομίζουν στο Γυμνάσιο που έχουν εγγραφεί μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό οικογενειακής Περισσότερα