Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο

Ο δικτυακός τόπος (web site) του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Περιστερίου ξεκίνησε την λειτουργία του τον Φεβρουάριο 2018. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Πληροφορικής Β’θμιας Εκπαίδευσης Πάλλα Αναστάσιο.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε δωρεάν ανοικτό λογισμικό (ΕΛΑΚ), όπως το WordPress με το δωρεάν πρότυπο (theme) University Hub by WEN Themes και φιλοξενείτε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ – Sch.gr).

Τεχνολογίες & Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

  • HTML5
  • CSS3
  • Javascript
  • PHP
  • MySQL
  • WordPress
  • Επεξεργασία Εικόνων με το Adobe Photoshop.