Σχολικά Λεωφορεία

Κανονισμός Μεταφοράς Μαθητών με Μισθωμένα Μεταφορικά Μέσα

 

Γενικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Κάθε δρομολόγιο Μεταφοράς Μαθητών έχει καθορισμένη διαδρομή, που προκύπτει από μειοδοτικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής και για αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να αλλάξει.

Την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών, προς και από το σχολείο, αναλαμβάνει ο Οδηγός του λεωφορείου. Η ευθύνη αυτή αρχίζει από τη στιγμή που οι μαθητές επιβιβάζονται στο σχολικό λεωφορείο και τελειώνει με την αποβίβαση των μαθητών, είτε στο χώρο του σχολείου, είτε στην καθορισμένη στάση αποβίβασης.

Το σχολείο και οι Οδηγοί δε φέρουν καμία ευθύνη για τη μετακίνηση των μαθητών από την έξοδο του σχολείου έως την επιβίβασή τους στα λεωφορεία.

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δε χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για τη μετακίνησή του ή πρέπει να αποχωρήσει εκτάκτως από το χώρο του Σχολείου, ο γονέας-κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τη Διεύθυνση του σχολείου, αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση μέσω mail ή fax.

Κάθε μαθητής/μαθήτρια εντάσσεται σε ένα δρομολόγιο και κάθε οδηγός υποχρεούται να γνωρίζει μόνο το σύνολο των επιβαινόντων μαθητών του δρομολογίου του.

Στην περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια για κάποιους λόγους, όπως υγείας, εκπαιδευτικούς, προσωπικούς κλπ, απαιτείται επί μονίμου βάσης να μετακινείται με δυο λεωφορεία, οι γονείς οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στη Διεύθυνση του Σχολείου έγκαιρα και ενυπόγραφα, με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση προσωρινής ή έκτακτης αλλαγής σχολικού λεωφορείου ή/και στάσης του μαθητή ή της μαθήτριας θα πρέπει οι γονείς να υποβάλλουν αίτημα με mail ή fax στο σχολείο τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη λήξη του σχολικού ωραρίου και υπό την προϋπόθεση ότι το λεωφορείο θα διαθέτει κενή θέση.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως, με υπεύθυνη δήλωση τη Διεύθυνση του Σχολείου για κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας τους, προκειμένου να τροποποιηθεί το δρομολόγιο.

Οι ώρες αναχώρησης των σχολικών λεωφορείων από τις αφετηρίες έχουν καθοριστεί από τις Εταιρείες Μεταφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε να φθάνουν στο σχολείο εγκαίρως πριν την έναρξη των μαθημάτων. Κατά τις ημέρες που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ή αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση ενδέχεται να παρατηρούνται δικαιολογημένες χρονικές αποκλίσεις από την κανονική διάρκεια των δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων.

Οι μαθητές που χάνουν το σχολικό λεωφορείο με δική τους υπαιτιότητα και καθυστερούν να φτάσουν στο σχολείο, επιβαρύνονται με αδικαιολόγητες απουσίες. Εάν το λεωφορείο των μαθητών καθυστερήσει, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. δυσμενών καιρικών συνθηκών, κυκλοφοριακού φόρτου) να φτάσει εγκαίρως στο σχολείο, οι απουσίες των μαθητών δικαιολογούνται από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές, που χάνουν το σχολικό λεωφορείο επιστροφής από το σχολείο πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να διευκολυνθούν στην επικοινωνία με τους γονείς τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ

Για λόγους ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου του σχολικού λεωφορείου οι μαθητές:

 • δεν επιτρέπεται να στέκονται όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν θέσεις. Επιβάλλεται να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Η παράβαση οποιουδήποτε σχετικού άρθρου του ΚΟΚ επιφέρει την επιβολή προστίμου στον Οδηγό του λεωφορείου.
 • δεν πρέπει να ανοίγουν παράθυρα χωρίς την άδεια του οδηγού λεωφορείου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά να βγάλει κάποιος/α το κεφάλι ή το χέρι του έξω από το παράθυρο, καθώς αυτό συνεπάγεται κίνδυνο για πρόκληση σοβαρού ατυχήματος.
 • απαγορεύεται να ενοχλούν για οποιονδήποτε λόγο τους Οδηγούς και να αποσπούν την προσοχή τους. Ο Οδηγός θα πρέπει αυστηρά να παραμένει απερίσπαστος στο έργο του.
 • οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο. Γενικώς ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών προς τον Οδηγό, φθορά, βλάβη, ρύπανση ή ζημιά του σχολικού λεωφορείου υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Η δαπάνη αποκατάστασης ζημιών, φθορών, βλαβών, ρύπανσης σχολικού λεωφορείου, βαρύνει αποκλειστικά τον/την μαθητή/τρια και κατ΄ επέκταση τους γονείς του/της.

Σε περίπτωση βλάβης του σχολικού λεωφορείου, που υποχρεώνει την ακινητοποίησή του, οι μαθητές θα πρέπει να παραμένουν μέσα σε αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος κίνδυνος εξαιτίας της βλάβης. Στην αντίθετη περίπτωση ο Οδηγός καθοδηγεί τους μαθητές σε ένα απόλυτα ασφαλές σημείο.

Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση μαθητών σε στάσεις διαφορετικές από εκείνες που έχουν συμφωνήσει με τους Οδηγούς.

Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στην αφετηρία ή στην καθορισμένη στάση, ακριβώς, στην προσυμφωνημένη με τον Οδηγό, ώρα επιβίβασης. Ο Οδηγός δεν υποχρεούται να περιμένει τους αργοπορημένους μαθητές. Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στην αφετηρία ή στη στάση, ακριβώς στην προκαθορισμένη ώρα επιβίβασης και το λεωφορείο δεν προσέλθει, ενημερώνει τους υπεύθυνους καθηγητές του σχολείου, ώστε να πράξουν αναλόγως.

Αιτήματα και παράπονα σχετικά με τη συμπεριφορά των Οδηγών ή άλλα θέματα που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία υποβάλλονται γραπτώς στη Διεύθυνση του Σχολείου και εκείνο με τη σειρά του απευθύνεται προς την Εταιρεία ή τους Οδηγούς.

Όλα τα λεωφορεία έχουν επαρκείς θέσεις για τον αριθμό των επιβαινόντων μαθητών, ενώ δεν επιτρέπεται η επιβίβαση υπεράριθμων ή όρθιων επιβατών-μαθητών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Οι Οδηγοί των σχολικών λεωφορείων οφείλουν:

 • Να συνεννοηθούν με τους γονείς των μαθητών για τον καθορισμό των στάσεων, από τις οποίες θα επιβιβάζουν και θα αποβιβάζουν τα παιδιά τους.
 • Να συμπεριφέρονται προς τους μεταφερόμενους μαθητές κόσμια και υπεύθυνα.
 • Να αποφεύγουν τις συνομιλίες με τους μαθητές κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.
 • Να επιθεωρούν καθημερινά τα λεωφορεία που είναι στην ευθύνη τους για ανεύρεση τυχόν ξεχασμένων από τους μαθητές αντικειμένων. Εφόσον, αυτά ανευρίσκονται θα πρέπει να παραδίδονται στο σχολείο.
 • Να υποδεικνύουν στους μαθητές ορθούς τρόπους χρήσης του ΚΟΚ για την ασφαλή μεταφορά τους.
 • Να αναφέρουν άμεσα και εγγράφως προς τη Διεύθυνση του Σχολείου, μαθητές που συμπεριφέρονται απρεπώς, ενοχλούν τους ίδιους ή άλλους μαθητές ή δημιουργούν φθορές στο λεωφορείο τους, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια το συμβάν.
 • Να ελέγχουν τους μαθητές που επιβιβάζονται στο σχολικό λεωφορείο βάση της κατάστασης επιβαινόντων-μαθητών.
 • Να μην επιτρέπουν αυστηρώς την επιβίβαση στο σχολικό λεωφορείο οποιουδήποτε ατόμου που δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο κατάλογο επιβατών-μαθητών.

Μέσα στο σχολικό λεωφορείο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα (και από τους οδηγούς).

Κατά τη διάρκεια δρομολογίου, απαγορεύεται αυστηρά η αποβίβαση μαθητή/τριας με το αιτιολογικό της ανάρμοστης συμπεριφοράς του/της.