Εγγραφές – Μετεγγραφές για την Α’ Γυμνασίου

Οι εγγραφές – μετεγγραφές για τους επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου (Α΄ Γυμνασίου) θα γίνονται  3 έως 7 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00-13:00. Οι γονείς θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό γέννησης, μία φωτογραφία του μαθητή  και δήλωση για τη δεύτερη ξένη γλώσσα την οποία διδάχθηκε ο μαθητής στο Δημοτικό σχολείο.