ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Στo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “Identity in dance and song” (2019-1-BG01-KA229-062344_3) διεξάγεται διαγωνισμός για την ανάδειξη του λογότυπου του προγράμματός, με λογότυπα που έχουν δημιουργήσει μαθητές από τα συμμετέχοντα σχολεία (General Secondary school Nikola Vaptsarov -Bουλγαρία, Ginasiano Escola de Danca – Πορτογαλία, Ζespol Szkol w Lekawicy – Πολωνία, Agrupamento de Escolas de Maximinos – Πορτογαλία, Instituto Comprensivo Padre Pino Puglisi – Ιταλία). Το λογότυπο αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα έργα που θα δημιουργηθούν στη διάρκεια του ευρωπαϊκού μας προγράμματος (έγγραφα, αφίσες, φυλλάδια), στις παρουσιάσεις αλλά και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Όπως και στα σχολεία των άλλων Περισσότερα