ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23 Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (ΦΕΚ Β’ 8866/05.03.2021) και της υπ’αρ. 361112/Δ2/31-03-2021 διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β’ 1065/19.03.2021),  ανακοινώνονται οι πίνακες αποτελεσμάτων για την εισαγωγή μαθητών/-τριών στην Α’ Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οποιοδήποτε αίτημα των γονέων υποβάλλεται γραπτώς με Υπεύθυνη Δήλωση από τον κηδεμόνα εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του σχολείου gymkallp@sch.gr Οι εγγραφές των μαθητών/-τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου του σχολείου μας γίνεται σύμφωνα Περισσότερα