Διεθνής συνεργασία του σχολείου μας: Rete Otis Atene

Διεθνής συνεργασία του σχολείου μας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λυκείου Περιστερίου με το Ιταλικό Σχολείο της Αθήνας και με άλλα οκτώ σχολεία της Ελλάδας στο πρόγραμμα Rete Otis Atene, θα υπογραφεί τη Δευτέρα 7/6/2021 και ώρα 18:30 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εκδήλωση αυτή, που εγκαινιάζει τις δράσεις της πολύμηνης συνεργασίας των σχολείων, θα μεταδοθεί ζωντανά στο σύνδεσμο: FESTIVAL RETE OTIS ATENE OLTRECONFINI: Il Teatro incontra la Scuola FESTIVAL RETE OTIS ATENE OLTRECONFINI: Il Teatro incontra la Scuola