Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κάθε σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας μικρής κοινωνίας. Και αποδεδειγμένα καμιά κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες, όρια και κατανομή ρόλων και ευθυνών. Επομένως η εσωτερική οργάνωση του σχολείου πρέπει να στηρίζεται σε κανόνες. Σε κανόνες όμως κοινά αποδεκτούς, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (καθηγητών, μαθητών και γονέων) με διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και ανοχή. Η γόνιμη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η επιτυχής οργάνωση της σχολικής ζωής, το θετικό κλίμα που επικρατεί μέσα και έξω απ΄ την τάξη, η ευδόκιμη λειτουργία της τάξης και ευρύτερα του σχολείου, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται ο μαθητής και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Στο πλαίσιο αυτό, η τήρηση των κανόνων της σχολικής κοινότητας αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός  σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου, που δεν έχει στόχο να περιορίσει τις ελευθερίες των νέων παιδιών, αλλά να τα προετοιμάσει να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, καλλιεργώντας τις κλίσεις τους και παρέχοντας τους γνώσεις και αξίες.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται οι κάτωθι βασικοί κανόνες λειτουργίας του σχολείου μας με τρόπο σαφή, ώστε να ρυθμίζονται οι συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής μας. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συνεργασία και η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικών, μαθητών, κηδεμόνων) προκειμένου να το τηρήσουν.

 

Γενικοί Κανόνες

 • Τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας διέπει ο σεβασμός και η ευγένεια.
 • Αποφεύγουμε ενέργειες που προσβάλλουν την προσωπικότητα του ατόμου (ειρωνικά σχόλια, προσβολές, βρισιές, αποκλεισμός, διάδοση φημών εις βάρος κάποιου, κλπ).
 • Επιλύουμε τις διαφωνίες μας με δημοκρατικό διάλογο και δείχνουμε ανοχή στη διαφορετικότητα μας.
 • Δεν παρεμποδίζουμε την ομαλή λειτουργία του σχολείου με οποιονδήποτε τρόπο.  Σεβόμαστε το δικαίωμα των μαθητών και των εκπαιδευτικών να κάνουν μάθημα.

 

1. Συμπεριφορά κατά την προσέλευση και αποχώρηση

 • Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 8.20πμ. Οι μαθητές παραμένουν στην αυλή (όταν δεν βρέχει) μέχρι την έναρξη της προσευχής και δεν εισέρχονται στο κτίριο.
 • Οι μαθητές που φτάνουν στο σχολείο πολύ νωρίς παραμένουν στους σχολικούς χώρους και δεν περιφέρονται σε χώρους εκτός του σχολείου.
 • Η πρωινή σύνταξη και η προσευχή αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής, κατά το οποίο οι μαθητές προσέρχονται στις προκαθορισμένες θέσεις στον αύλειο χώρο, επιδεικνύοντας σεβασμό.
 • Αν κάποιος μαθητής είναι αλλόθρησκος, έχει το δικαίωμα να μη μετέχει στην προσευχή, σεβόμενος παράλληλα το δικαίωμα των υπολοίπων να συμμετέχουν.
 • Η προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών πρέπει να είναι έγκαιρη. Ειδικά οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δέκα λεπτά νωρίτερα στο σχολείο. Σε περίπτωση καθυστέρησης ενημερώνεται τηλεφωνικά το σχολείο.
 • Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα, αλλά και κατά τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρίζεται απουσία και οι ίδιοι παραμένουν στο χώρο των Μαθητικών Κοινοτήτων δίπλα στο γραφείο της Διευθύντριας.
 • Σε περίπτωση που η καθυστέρηση του μαθητή κατά την 1η αλλά και κατά τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες είναι δικαιολογημένη, εισέρχεται στην τάξη μόνο με ενυπόγραφο σημείωμα της Διευθύντριας ή του/της εκπαιδευτικού που τον απασχόλησε.
 • Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους, πάντοτε με άδεια της Διευθύντριας και μετά από επικοινωνία με τους γονείς ή με τη συνοδεία τους. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια φεύγει από το σχολείο, αφού ενημερώσει τον/την απουσιολόγο του σχολείου, ενώ οι απουσίες καταχωρίζονται ανάλογα με τις ώρες απουσίας.
 • Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης ή της εξόδου στην αυλή στο διάλειμμα οι μαθητές δεν σπρώχνονται στους διαδρόμους και τις σκάλες.
 • Με τη λήξη των μαθημάτων οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του σχολείου μέχρι να μπουν στα λεωφορεία και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών
 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα λεωφορεία καθαρά, να μην προκαλούν φθορές, να μη σηκώνονται όρθιοι όσο κινείται το όχημα και να ακούνε τις υποδείξεις των οδηγών.

 

2. Προστασία του Σχολικού Χώρου και Καθαριότητα

Στο σχολικό μας χώρο περνάμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας. Η καθαριότητα και η αισθητική του περιβάλλοντος χώρου ομορφαίνει τη ζωή μας και δημιουργεί ένα πολιτισμένο και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης. Για το λόγο αυτό:

 • Σεβόμαστε το χώρο στον οποίο ζούμε καθημερινά.
 • Φροντίζουμε να διατηρούμε καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου (τάξεις, εργαστήρια, διαδρόμους, κλιμακοστάσια, προαύλιο κ.λπ).
 • Προσέχουμε να πετάμε τα σκουπίδια μόνο στους κάδους και προτρέπουμε τους συμμαθητές μας να κάνουν το ίδιο.
 • Φροντίζουμε να αφήνουμε τις τουαλέτες καθαρές και δε σπαταλούμε τα υλικά
 • Δεν φέρνουμε τρόφιμα και αναψυκτικά στην τάξη.
 • Οι μαθητές μαζεύουν ή πετάνε στον κάδο απορριμμάτων τις συσκευασίες και φροντίζουν να αφήνουν την τραπεζαρία καθαρή μετά το τέλος του γεύματος τους
 • Πριν την αποχώρηση από την τάξη κλείνουμε τα παράθυρα, τακτοποιούμε τα έπιπλα και βάζουμε τα πράγματα που χρησιμοποιούμε μέσα στην ντουλάπα.
 •  Δεν αναγράφουμε ο,τιδήποτε στους τοίχους, στα ντουλαπάκια φύλαξης, στα θρανία και στις καρέκλες μας.
 • Δεν προκαλούμε ζημιές στη σχολική περιουσία. Αν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο αναφέρεται άμεσα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος ή στη Διευθύντρια και έπειτα από επικοινωνία με τους γονείς οι ζημιές αποκαθίστανται.

 

3. Συμπεριφορά στην τάξη

 • Εισερχόμαστε έγκαιρα στην τάξη μετά το διάλειμμα.
 • Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, με την επίβλεψη του καθηγητή, ο απουσιολόγος καταγράφει τους απόντες και ενημερώνει τη Διεύθυνση σε περίπτωση που κάποιος απουσιάζει άνευ λόγου.
 • Αν κάποιος μαθητής καθυστερήσει αδικαιολόγητα για λίγα λεπτά μπορεί να γίνει δεκτός στην τάξη αν το κρίνει ο διδάσκων, αλλιώς θα πρέπει να προσκομίσει σημείωμα της Διευθύντριας
 • Για κάθε τμήμα ορίζεται υπεύθυνος καθηγητής στον οποίο απευθύνονται οι μαθητές για θέματα του τμήματος τους. Έργο του είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξη τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα
 • Ο Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος καθορίζει τις θέσεις των μαθητών στην τάξη και τις τυχόν αλλαγές τους, φροντίζοντας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριαςτο τμήμα ενημερώνεται από τη Διευθύντρια και είτε οι μαθητές απασχολούνται από τη Διεύθυνση είτε εξέρχονται στο προαύλιο, ενώ η πόρτα της αίθουσας κλειδώνεται για την προστασία των προσωπικών τους αντικειμένων.
 • Για να απουσιάσουν οι μαθητές από την τάξη ζητούν την άδεια από τον καθηγητή τους.
 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές ισότιμα με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος.
 • Οι μαθητές δικαιούνται το σεβασμό των καθηγητών και των συμμαθητών τους, το δικαίωμα να εκφράζουν σκέψεις, απόψεις και απορίες, να προτείνουν τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και την επίλυση των θεμάτων του τμήματος, να αναλαμβάνουν εργασίες στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων τους και να ενημερώνονται για την αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων τους.
 • Αντίστοιχα οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην καθημερινή διδακτική διαδικασία, φέρνοντας τα βιβλία και τα υλικά που χρειάζονται και να μη παρεμποδίζουν το μάθημα κάνοντας θόρυβο η μιλώντας. Αντίθετα να σέβονται και να ακούνε όποιον μιλά και να ζητούν το λόγο σηκώνοντας αθόρυβα το χέρι τους.
 • Κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε διαγωνίσματος οι μαθητές πρέπει να πειθαρχούν στις υποδείξεις των καθηγητών και να αποφεύγουν φαινόμενα αντιγραφής η οποία τιμωρείται με την αφαίρεση του γραπτού και τη βαθμολόγηση του με μονάδα.

 

4. Συμπεριφορά στα διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (όταν δεν βρέχει) οι μαθητές εξέρχονται στον αύλειο χώρο και οι αίθουσες κλειδώνονται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υπενθυμίζει στους μαθητές να μην αφήνουν χρήματα ή άλλα τιμαλφή όταν φεύγουν από την τάξη
 • Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν παραμένουν στο κτίριο παρά μόνο αν έχουν άδεια ή τους έχει δοθεί κάποια οδηγία. Η αγορά τροφίμων και αναψυκτικών μπορεί να γίνει από τα  παράθυρα του κυλικείου προς την αυλή.
 • Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να παραμένουν στις σχολικές τουαλέτες
 • Αν κάποιος μαθητής είναι ασθενής, μπορεί να μη βγει στον αύλειο χώρο στο διάλειμμα και με σχετική άδεια του Διευθυντή ή του εφημερεύοντα καθηγητή να παραμείνει στο αναρρωτήριο ή στο χώρο των Μαθητικών Κοινοτήτων
 • Σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας οι μαθητές φροντίζουν να πάρουν τα αναγκαία ρούχα και βιβλία ή να τα φυλάξουν στο ατομικό ντουλαπάκι τους.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές, και υπακούουν στις υποδείξεις τους.
 • Οι εφημερεύοντες καθηγητές φροντίζουν για την προστασία του χώρου και πρωτευόντως για την ασφάλεια των μαθητών του σχολείου. Σε έκτακτη περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν εφημερία, ενημερώνουν έγκαιρα τη Διεύθυνση.

 

5. Συμπεριφορά στις εκδηλώσεις – εκδρομές – διδακτικές επισκέψεις

 • Οι μαθητές συμβάλλουν με πρωτοβουλίες και ιδέες στις δραστηριότητες και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό και συμπεριφορά.
 • Συμμετέχουν με τη έγγραφη συναίνεση των γονέων τους στις εκδρομές και στις εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις, που αποτελούν συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, ακολουθώντας το γενικό πρόγραμμα της εκδρομής – επίσκεψης και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών – συνοδών, ενώ δεν απομακρύνονται από το σύνολο χωρίς άδεια ή συνοδεία.
 • Η εμφάνιση και η συμπεριφορά των μαθητών στις εκδρομές πρέπει να είναι ευπρεπής.

 

6. Συμπεριφορά στο σχολείο

 • Οι εκπαιδευτικοί με τη συμπεριφορά, την επιστημονική τους κατάρτιση και την παιδαγωγική τους προσέγγιση αποτελούν πρότυπο για τους μαθητές.
 • Η αμφίεση είναι προσωπική επιλογή, απόλυτα από όλους σεβαστή, που εκφράζει την προσωπικότητα του ατόμου. Περιορίζεται όμως από τα όρια που επιβάλλει η σχολική ιδιότητα, γι΄ αυτό πρέπει να είναι ευπρεπής. Στο μάθημα ειδικά της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές μετέχουν με αθλητική ένδυση, διαφορετικά παίρνουν απουσία.
 • Τα βιβλία παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια παροχής δωρεάν παιδείας, γι΄ αυτό και τα προσέχουμε, σεβόμενοι το δικαίωμα στη μόρφωση που απολαμβάνουμε.
 • Όσοι δανείζονται βιβλία από τη βιβλιοθήκη οφείλουν να τα επιστρέφουν σε καθορισμένο χρόνο, στην κατάσταση που τα παρέλαβαν, καθόσον αποτελούν περιουσία του σχολείου.
 • Όλοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και ευγένεια τόσο ανάμεσα μας όσο και προς τους εργαζομένους στο χώρο (βοηθητικό προσωπικό, εργαζόμενους στο κυλικείο, κλπ)
 • Φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών μας αντικειμένων και φυσικά για την αποφυγή κινδύνων για τη σωματική μας ακεραιότητα.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμού, πυρκαγιάς, κλπ) διατηρούμε την ψυχραιμία μας και ακολουθούμε τις υποδείξεις των καθηγητών, οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτων αναγκών του σχολείου.

7. Ιδιαίτερα σημαντικοί Κανόνες

 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατοχή από μαθητή οποιουδήποτε επικίνδυνου αντικειμένου. Οι παρακάτω κανόνες θεωρούνται πολύ σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την προστασία της ασφάλειας και προσωπικότητας του ατόμου, γι΄ αυτό και τιμωρούνται αυστηρά.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν το κινητό τους απενεργοποιημένο μέσα στην τσάντα τους, διαφορετικά θα κατάσχεται και θα παραδίδεται στο τέλος της μέρας στον κηδεμόνα τους. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους από το σταθερό τηλέφωνο του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση μαθητών και καθηγητών στο χώρο του σχολείου, καθώς και η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο μαθητών και καθηγητών στο διαδίκτυο.
 • Δεν επιτρέπεται η φθορά ή κλοπή περιουσιακού στοιχείου του σχολείου, καθηγητή ή μαθητή.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο εξωσχολικών εντύπων ή άλλου υλικού, μη εγκεκριμένου από το ΥΠΠΕΘ και άσχετου με την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Οι απουσιολόγοι έχουν καθήκον να καταγράφουν με προσοχή τους απόντες, να παραλαμβάνουν και να επιστρέφουν το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης καθημερινά από και προς το Γραφείο Διδασκόντων και να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση, καθόσον είναι επίσημα έντυπα του σχολείου.

 

8. Διαγωγή μαθητών – Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

 • Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» με τη λήξη του διδακτικού έτους και με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά πλειοψηφία  με βάση την εν γένει συμπεριφορά των μαθητών και αφού λάβει υπόψη τυχόν στοιχεία καταχωρισμένα στα οικεία βιβλία, ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/ τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το παρόν  Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τα ακόλουθα παιδαγωγικά μέσα:

λήψη μέτρων όπως: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ημέρες της αποβολής στο σχολείο, οι ώρες απουσίας τους από την τάξη καταχωρίζονται και απασχολούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου.

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, συγκροτείται το Συμβούλιο του Τμήματος.

 • Β) συγκρότηση του Συμβουλίου Τμήματος παρουσία των Διδασκόντων του τμήματος, της Διευθύντριας του σχολείου και του προεδρείου της μαθητικής κοινότητας του τμήματος, το οποίο εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.
 • Γ) συμβουλευτικές συναντήσεις με τους Υπευθύνους των υποστηρικτικών δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή με κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Δ) εφαρμογή ενημερωτικών συναντήσεων από ειδικούς επιστήμονες και υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων εντός του σχολείου.

 

9. Επιβράβευση μαθητών

 

 • Στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου», ενώ στους μαθητές κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.
 • Στους μαθητές οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».
 • Στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, απονέμεται ειδικός έπαινος.

 

10. Συνεργασία του σχολείου με τις Μαθητικές Κοινότητες

 • Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατικής ζωής του σχολείου. Οι μαθητές ακολουθούν δημοκρατικές διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων τους και επιλύουν τα θέματα που τους απασχολούν με διάλογο και συλλογικότητα. Οι πρωτοβουλίες και η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της σχολικής ζωής, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση, βοηθά στην δημιουργία γόνιμου παιδαγωγικού και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο.

 

11. Συνεργασία του σχολείου με τους Γονείς – Κηδεμόνες

 • Η αρμονική και απρόσκοπτη συνεργασία του σχολείου με τους Γονείς – Κηδεμόνες είναι βασική παράμετρος για την εύρυθμη οργάνωση της σχολικής ζωής, την επίλυση θεμάτων, την κοινή δραστηριοποίηση, την αναδίπλωση των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών  καθώς και την υποστήριξη τους στις δυσκολίες τους
 • Κάθε Γονέας – Κηδεμόνας προσέρχεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς για την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο, ενημερώνει για τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που αυτό τυχόν αντιμετωπίζει και φροντίζει για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή γνωστοποιεί άμεσα στο σχολείο τους λόγους της απουσίας του και προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός των απουσιών αυτών κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, αφού δεν υπάρχει πλέον χαρακτηρισμός των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • Το σχολείο επικοινωνεί με τους Γονείς – Κηδεμόνες με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτά τακτικά ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του.
 • Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος ενημερώνει τους Γονείς – Κηδεμόνες με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού τους (τηλεφώνημα ή ηλεκτρονικό μήνυμα ή επιστολή) για την απουσία των μαθητών/τριών και πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους Γονείς του/της μαθητή/τριας και ενημερώνει τη Διευθύντρια του σχολείου. Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, ο/η υπεύθυνος/η του τμήματος τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.
 • Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.