Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

υπό κατασκευή!

 

Σκοπός των Καλλιτεχνικών σχολείων

Σκοπός των καλλιτεχνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια και λύκεια) είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική κατεύθυνση στο χώρο του θεάτρου, του χορού και των εικαστικών τεχνών, χωρίς, παράλληλα, να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης. 

Πηγή: Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 267 τ. Α΄

 

Χωροταξική Κατανομή

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 75701/Δ2/9-5-2017 με θέμα “Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Καλλιτεχνικών Γυμνασίων”, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου εξυπηρετεί τις ακόλουθες περιοχές:

α) ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
β) ΔΔΕ Δυτικής Αττικής
γ) ΔΔΕ Α’ Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Γ’ Αθήνας, οδός Πειραιώς – Ερμού – Αποστόλου Παύλου – Διονυσίου Αρεοπαγίτου – λεωφόρος Αμαλίας – Βασιλίσσης Όλγας – Βασιλέως
Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας – Κηφισίας μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Β’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Β’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Γ’ Αθήνας)

Πηγή: ΥΑ με Αρ. Πρωτ. 75701/Δ2/9-5-2017