Εισαγωγικές Εξετάσεις

Σύμφωνα προς την εγκύκλιο με αρ. πρ. 50943/Δ2/4-5-20 και την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018

Στην Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου – Κινηματογράφου γ) Χορού.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους, ηλεκτρονικά από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)  Αίτηση (2 σελίδες – μπορείτε να βρείτε το αρχείο παρακάτω).

2)  Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.

3)  Ιατρικές βεβαιώσεις: α) από Παθολόγο ή Παιδίατρο ΚΑΙ β) από Ορθοπεδικό στις οποίες θα βεβαιώνεται ότι «Ο/Η υποψήφιος-α είναι υγιής και έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στις εξετάσεις χορού και να φοιτήσει στην κατεύθυνση χορού του Καλλιτεχνικού Σχολείου». ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΧΟΡΟΥ.

4)  Βεβαίωση σε ισχύ για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους αιτούντες ο αριθμός πρωτοκόλλου.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Περιστερίου δέχεται μαθητές από τις εξής περιοχές:

–  Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας

–  Διεύθυνση Δ. Ε. Δυτικής Αττικής

–  Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας: Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymkallp@sch.gr

Αν έχετε δυνατότητα υπογραφής, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση χωρίς να την εκτυπώσετε.

ΑΙΤΗΣΗ-εισαγωγικές-εξετάσεις-2020