Συνεργασίες

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου συνεργάζεται με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο μας συνεργάζεται με με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας  (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) σε επίπεδο έρευνας, διδακτικής, καθώς και πρακτικής άσκησης των φοιτητών.