Κατεύθυνση Χορού

Στην κατεύθυνση “Χορού” διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα.

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας

  • Κλασσικός Χορός
  • Σύγχρονος Χορός
  • Παραδοσιακός Χορός
  • Μουσική
  • Θέατρο
  • Εικαστικά