Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Στην κατεύθυνση “Εικαστικών Τεχνών” διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα.

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας

  • Εικαστικό Εργαστήρι
  • Ιστορία Τέχνης
  • Χορός
  • Θέατρο
  • Μουσική